Symposia

De functie van NVZ als platform voor deskundigheidsbevordering en netwerkvergroting krijgt het meest concreet gestalte in de jaarlijkse landelijke ontmoetingen in najaar en voorjaar.

Door middel van de jaarlijkse najaarssymposia proberen we belangrijke onderwerpen binnen het zangpedagogisch werk op de kaart te zetten, te onderzoeken, uit te diepen en te delen met collega’s. Het bestuur vraagt graag aan leden om onderwerpen die hen bezig houden of inspirerende deskundigen. Een aantal recente voorbeelden van thema’s van symposia zijn: ‘Psychologie van Zingen’, ‘Adem en Zang’, ‘De ouder wordende stem’ en dit jaar 2014 was het thema ‘Tekst en Klank’. De locatie wisselt steeds en is in één van de Nederlandse conservatoria.

In het voorjaar is er ook een ontmoeting voor de leden. Ieder jaar is er dan een workshop en/of lezing over een concreter of ‘smaller’ onderwerp, waar we ook graag actieve werkvormen gebruiken. Nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, de discussies op vorige symposia en vragen vanuit de leden inspireren ons daarbij. Tevens wordt tijd ingeruimd om de jaarlijkse algemene ledenvergadering te houden op deze dag. De locatie is meestal dezelfde, het Conservatorium in Utrecht.

Symposium "A lifelong learning"

Datum: 16 september 2017
Locatie: Prins Claus Conservatorium
Palmslag 20, Groningen

Inloop 10.00-10.30 uur met koffie

Inleiding door Linda Hendriks over ‘lifelong learning in music’

Lezingen:

Donald Miller over Voce Vista in de zangpraktijk

Robert Harris over het muzikale brein, improvisatie in de zangles

Paneldiscussie aan de hand van prikkelende stellingen o.l.v. Geert Berghs met als thema “Wetenschap of intuïtie?”. Doel van de discussie is o.a. duidelijkheid te krijgen over de behoefte naar (wetenschappelijk) onderzoek.

Het panel bestaat uit bovenstaande sprekers, Herman van Doorn en Foniater Dr. Arendse en logopedist Marjan Oosterbaan van de Theodora Versteegh Stichting.

Na de lunch, vanaf 14:00 uur twee sets van workshops van ¾ uur

· Intervisie door van Doorn en Geven (alleen dubbel, dus niet mogelijk met een andere workshop)

· De ondernemende zangdocent, Linda Hendriks

· Feedback/coachen in de lespraktijk, Mirabelle Schaub

· Improviseren als didactische werkvorm, Karst de Jong

16.00 uur plenaire afsluiting, en optreden van Maria Kritsotaki