Classificaties

1.   Conservatoriumdocenten (hoofdvak-bijvak-methodiek) zang

2.   Docenten met een diploma zang van een Nederlandse conservatoriumopleiding, NVAO geaccrediteerd, of een gelijksoortige buitenlandse opleiding. Schumann akademie t/m schooljaar 2017.

3.   Docenten met een conservatoriumdiploma van een ander vak (kerkmuziek/schoolmuziek), met als hoofdbijvak zang. NVAO geaccrediteerd.

4.   Docenten met een EVT, CVT, UVS en/of Lichtenberger diploma van het hoogste niveau (certified teacher).

5.   Docent/vriend

Met deze classificatie erkent de NVZ de zwaarte en het belang van een conservatoriumopleiding, maar geven we ook ruimte voor collega’s die via een andere weg in het vak van zangdocent terecht zijn gekomen. De classificatie is zichtbaar op het persoonlijke profiel van de leden in het register. In dat profiel vind je verder de specialisatie en overige informatie van de docent.

De NVZ blijft het ledenbeleid tegen de achtergrond van een dynamisch werkveld steeds tegen het licht houden.

Het register van zangdocenten is sinds juni 2020 in opbouw, nog niet alle aangesloten leden zijn zichtbaar.