Contact

De Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen is te bereiken via de volgende e-mailadressen:

Bestuur NVZ

Voorzitter
Roel Vankerckhoven
voorzitter@zangpedagogen.nl

Secretaris
Hannelore Wagemakers-van Setten
secretariaat@zangpedagogen.nl

Penningmeester
Gwen van Genderen
financien@zangpedagogen.nl

Professionalisering
Luthine Postuma,  Marjan Linnenbank en Hannah Ybeles Smit (aspirant-bestuurslid, niet op de foto)
professionalisering@zangpedagogen.nl

Socials
Gwen van Genderen
info@gwenvangenderen.nl

Website en Socials
Tarah Ouwerkerk
info@zangstudiotarah.nl

Website
Tarah Ouwerkerk
info@zangstudiotarah.nl

Boukje van Gelder
info@boukjevangelder.nl

Hanny van Lankeren
hanny@vrouwentenor.nl

Redactie Vocazine

vocazine@zangpedagogen.nl

Jelle Stellingwerf (eindredacteur)

Margo van de Laak

Evelien Storm

Tilde van Haaster

Patricia Smulders