De Creatieve Coalitie

Terugkoppeling: gesprek Frans Timmermans (fractievoorzitter GL-PvdA)

Beste leden,

Woensdag 28 februari was De Creatieve Coalitie uitgenodigd door fractievoorzitter Frans Timmermans (GL-PvdA) en Kamerlid Lisa Westerveld om hen bij te praten over de culturele en creatieve sector. Ook de directeur van de Museumvereniging (Vera Carasso), de directeur van Kunsten ‘92 (Astrid Weij) en cultuuradviseurs Doreen Boonekamp en Henriëtte Kievit waren uitgenodigd door de fractie.

De Creatieve Coalitie heeft gedurende het gesprek Frans Timmermans een taart overhandigd met een passende boodschap. Zie bijgaande foto.  Gedurende het gesprek heeft De Creatieve Coalitie vier punten ingebracht:

Voorkom dat de culturele en creatieve sector als symbool wordt gebruikt in de politieke arena om de verkiezingsuitslag te duiden. Met andere woorden: cultuur en creativiteit is niet links, niet rechts, maar voor iedereen.
Zorg ervoor dat ook Kamerleden met andere portefeuilles aandacht hebben voor de noden van werken. Denk aan Kamerleden met de portefeuilles financiën (btw, fiscaal), economische zaken (verdienvermogen), justitie & veiligheid (auteursrecht), digitale zaken (ai) en sociale zaken (arbeidsmarktbeleid, zzp-wet).
Focus je op de bestaanszekerheid, eerlijke betaling en verdienvermogen (Fair Pay, Fair Share, Fair Chain) van werkenden en zorg ervoor dat er juridische instrumenten komen zodat de extra investeringen in de gesubsidieerde sector van de afgelopen jaren ook landen bij werkenden.
Voeg het arbeidsmarktbeleid van de sector toe aan de kennisagenda van de commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat wil zeggen dat dit thema een prioriteit wordt in de agenda van de Tweede Kamercommissie.
Fractievoorzitter Frans Timmermans heeft aandachtig geluisterd, toegezegd van deze punten werk te maken en gaf ons als sector ook een boodschap terug. Inmiddels weten wij dat arbeidsmarktbeleid als prioriteit is aangemeld bij de commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Frans Timmermans gaf aan dat hij hoopte dat creatievelingen en kunstenaars de empathie verder konden aanwakkeren in de samenleving. ‘In een tijdperk waarin sociale verbindingen zich steeds meer beperken tot gelijkgestemden of zich beperken tot een beeldscherm, is interesse in elkaar en empathie voor elkaar de oplossing tegen verdere polarisering en radicalisering’.

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA heeft aangegeven voorafgaand aan het cultuurdebat van 11 april nog langer in gesprek te willen met De Creatieve Coalitie, zonder vertegenwoordigers van werkverschaffers. Zodoende een uitvraag over wat je wil agenderen bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA. Stuur mij een direct message (DM).

In april organiseren wij bovendien een nieuw CC Lobbycafé. Tijdens dit (online) gesprek behandelen we een lobbythema en geven wij je de gelegenheid om een lobbypunt in te brengen. Heb je een thema dat je graag zou willen agenderen? Laat het mij/ons weten.

Dat voor nu.

Met vriendelijke groet,

Thomas Drissen
De Creatieve Coalitie