Doel­stelling

De Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ) is de beroepsvereniging voor (bevoegde) zangdocenten in Nederland. De NVZ werd in 2002 opgericht als voortzetting van het ‘Genootschap van zangleraren’ dat in 1986 opgericht werd door Margreet Witsen Elias, Cilly Dorhout, Ank Reinders, Cora Canne Meijer, Maria Rondèl en Pieter van den Berg. Hun doelstelling was contact stimuleren tussen zangdocenten, met elkaar praten over het vak en kennis uitwisselen.

De NVZ is inmiddels een bloeiende beroepsvereniging die de Nederlandse zangdocenten van alle genres (Klassiek/pop/jazz/musical) de mogelijkheid biedt van en met elkaar te leren.

[img]

Doelstelling & Activiteiten

De NVZ is een beroepsvereniging die zich inzet voor de behoeftes en eisen van alle zangprofessionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van de zangstem. Door de NVZ laten we onze stem horen, houden we contact met onze collega’s en verbreden we onze horizon door het uitwisselen van ideeën en ervaringen. De NVZ is een praktische organisatie die haar leden stimuleert zich te blijven ontwikkelen met als doel ons allen te helpen een goed zangpedagoog te zijn.

Ze doet dat door haar leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het vakgebied door middel van

  • een twee maal jaarlijkse uitgave van het vakblad ‘Bulletin’ met daarin artikelen over de ontwikkelingen op ons vakgebied in binnen- en buitenland
  • de organisatie van een jaarlijks symposium rond een relevant thema met specialisten
  • de organisatie van een jaarlijkse ledenvergadering met workshop
  • het stimuleren van na- en bijscholing (‘permanente educatie’ of ‘life long learning’)
  • het organiseren van intervisiegroepen
  • het bijhouden van een website met nieuws op diverse gebieden van ons vakgebied
  • het stimuleren van onderzoek op diverse gebieden van ons vakgebied
  • contact te houden met internationale koepel- en zusterorganisaties

Meer over het ontstaan van de vereniging vindt u in het Bulletin van oktober 2011.

De leden van de NVZ worden geacht zich te houden aan de ethische code die door de koepelorganisatie EVTA is opgesteld.