Samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Zangpedagogen werkt samen met vele (internationale-) organisaties.

Op nationaal niveau:

Stemplatform
Kunstenbond
Ntb
Beroepsverenigingen Muziek

en op internationaal niveau:

Nats
European Voice Teachers Association. Onze overkoepelende organisatie, waaronder de NVZ valt.