Intervisie

De doelstelling van de NVZ is haar leden de mogelijkheid te bieden zich te blijven ontwikkelen op hun vakgebied door met en van elkaar te leren. Dat wordt ook professionalisering genoemd. De verschillende activiteiten die worden ontwikkeld omdat doel te bereiken ziet u op de pagina Doelstelling. Een van de manieren om dat te doen is intervisie.

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied, in ons geval de zanglespraktijk. Deze werkvorm wordt in veel beroepen gebruikt om op collegiaal niveau kennis en ervaring te delen en te verdiepen.

Een intervisiegroep bestaat uit 6-8 zangdocenten (meestal per regio) die tussen de 3-5 keer per jaar op vrijwillige basis samenkomen. De groepjes zijn per samenkomst niet groter dan 6 personen waarvan 1 persoon de gespreksleider is, waarbij gelijkwaardigheid echter voorop staat. Tijdens een bijeenkomst kunnen (geanonimiseerde) casussen uit de praktijk aan bod komen, of voor een speciaal onderwerp worden gekozen. De gespreksleider zorgt voor een prettige, veilig sfeer. Tijdens de intervisie brengt iedereen zijn/haar eigen kennis en ervaring in, en deelt die met de collega’s. Dit alles met respect voor elkaars inbreng. Men kan ook kiezen op een intervisieavond een specialist uit te nodigen om over een bepaald thema te praten of met elkaar een speciale techniek te oefenen of een onderwerp uit te diepen.

Tijdens de workshop intervisie in maart 2017 hebben Ineke van Doorn en Jolande Geven een groep zangpedagogen geleerd hoe je intervisie kunt vormgeven. Daarbij werden vaardigheden als open vragen stellen, doorvragen en feedback geven behandeld en geoefend. Ook de vorm van een intervisie-cyclus werd geoefend. Na deze workshop zijn er 4 intervisiegroepen gevormd. Leden van de NVZ kunnen zich bij een intervisiegroep aanmelden. Mocht de groep te groot worden dan zullen er nieuwe intervisiegroepen opgezet kunnen worden. Leden van de NVZ die een intervisiegroep in het noorden, oosten en zuiden van het land willen opzetten kunnen voor ondersteuning contact opnemen. Bij voldoende interesse kan er een (extra) intervisietraining voor leden georganiseerd worden door van Doorn en Geven.

Voor vragen over intervisie of het opzetten van een groep kunt u terecht bij Willemijn van Gent: professionalisering [at] zangpedagogen.nl.

Intervisiegroepen:

Haarlem-Amsterdam
Contactpersoon: Antje de Wit
symphonia [at] xs4all.nl

Gooi
Contactpersoon: Bernadette Dorhout
info [at] bernadettedorhout.nl

Den Haag
Contactpersoon: Willemijn van Gent
contact [at] willemijnvangent

Breda
Contactpersoon: Rob van den Biggelaar
Info [at] zangstudiorobb.nl

Tilburg
contactpersoon: Margo van Laak
margo.van.laack [at] planet.nl

Kampen
contactpersoon: Franka van Essen
info [at] frankavanessen.nl

Rotterdam
Contactpersoon: Nicole Fiselier
info [at] nicolefiselier.com
nog 2 plekken vrij!

Achterhoek
Contactpersoon: Henrike Jansen
Sprekenenzingen [at] gmail.com

Noord Holland
Contactpersoon: Jitske Kuiper
zangdocentamsterdam [at] gmail.com
er is nog plek!

Zuid Holland
contactpersoon: Willemijn van Helden
info [at] willemijnvanhelden.nl

Arnhem
contactpersoon: Carolien van Workum
websitenvz [at] gmail.com
er is geen plek meer!