Intervisie, wat is dat?

De doelstelling van de NVZ is haar leden de mogelijkheid te bieden zich te blijven ontwikkelen op hun vakgebied door met en van elkaar te leren.

Dat wordt ook professionalisering genoemd. De verschillende activiteiten die worden ontwikkeld om dat doel te bereiken ziet u op de pagina Doelstelling. Een van de manieren om dat te doen is intervisie.

Intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied, in ons geval de zanglespraktijk. Deze werkvorm wordt in veel beroepen gebruikt om op collegiaal niveau kennis en ervaring te delen en te verdiepen.

Een intervisiegroep bestaat uit 6-8 zangdocenten (meestal per regio) die tussen de 3-5 keer per jaar op vrijwillige basis samenkomen. De groepjes zijn per samenkomst niet groter dan 6 personen waarvan 1 persoon de gespreksleider is, waarbij gelijkwaardigheid echter voorop staat. Tijdens een bijeenkomst kunnen (geanonimiseerde) casussen uit de praktijk aan bod komen, of voor een speciaal onderwerp worden gekozen. De gespreksleider zorgt voor een prettige, veilig sfeer. Tijdens de intervisie brengt iedereen zijn/haar eigen kennis en ervaring in, en deelt die met de collega’s. Dit alles met respect voor elkaars inbreng. Men kan ook kiezen op een intervisieavond een specialist uit te nodigen om over een bepaald thema te praten of met elkaar een speciale techniek te oefenen of een onderwerp uit te diepen.

 

Workshop

Tijdens de workshop intervisie in maart 2017 hebben Ineke van Doorn en Jolande Geven een groep zangpedagogen geleerd hoe je intervisie kunt vormgeven. Daarbij werden vaardigheden als open vragen stellen, doorvragen en feedback geven behandeld en geoefend. Ook de vorm van een intervisie-cyclus werd geoefend. Na deze workshop zijn er 4 intervisiegroepen gevormd, inmiddels zijn het er 9. Leden van de NVZ kunnen zich bij een intervisiegroep aanmelden. Mocht de groep te groot worden dan zullen er nieuwe intervisiegroepen opgezet kunnen worden.

Voor vragen over intervisie of het opzetten van een groep kun je terecht bij Luthine Posthuma en Marjan Linnenbank: professionalisering@zangpedagogen.nl.

Om aan een intervisiegroep mee te kunnen doen moet je lid zijn.