Magazine overzicht

Opnieuw is de creatieve en culturele sector enorm getroffen door de coronamaatregelen. Wij (De NVZ binnen de Creatieve Coalitie) zetten met onze lobby in op compensatie van alle schade die je hierdoor lijdt. Maar we moeten deze claim stevig kunnen onderbouwen. Met deze enquête willen we......

Helaas schiet het aantal besmettingen weer omhoog en wordt de zorg tot het uiterste belast. We zullen ons dus weer verder moeten beperken. De NVZ brengt de maatregelen in kaart onder het voorbehoud dat dit slechts een herhaling en interpretatie is van de officiële regels......

Dankzij de stevige lobby van de Taskforce Cultuur blijft de schade voor onze sector beperkt. Zingen, lesgeven en concerten mogen nog steeds. Op sommige locaties moeten 18 plussers een CTB laten zien. Klik hier voor de laatste berichten van de Rijksoverheid. Om te zorgen dat dit allemaal kan blijven......

Op de website pagina ‘Literatuur‘ kunnen de NVZ leden de downloads van de symposia vinden. Ook staat op die pagina de literatuurlijst die we regelmatig laten aanvullen door methodiekdocenten. Een index van alle Bulletins/Vocazines (on-line en in de Koninklijke Bibliotheek) zorgt ervoor dat je makkelijk......