Corona Covid-19 update voor de zomer

Corona Covid-19 update voor de zomer

De NVZ wordt af en toe benaderd met vragen over lesgeven. In hoeverre dit mag en kan en onder welke voorwaarden. Kranten, internet en andere media overstelpen ons met onderzoeken en inzichten.

Om je een beetje te helpen de juiste bomen in dit enorme bos te vinden heeft de NVZ een aantal links verzameld. De informatie op deze links worden regelmatig geüpdatet. Hier vind je de juiste informatie en blijf je op de hoogte van het voortschrijdend inzicht.

 

Virmus

Virmus geeft niet volledig uitsluitsel maar het is zeker informatief voor jou als zangdocent: zij is er voor ondersteuning van iedereen die zo corona-veilig mogelijk wil musiceren en daarbij wil uitgaan van wat wetenschappers wel of niet kunnen zeggen over de risico’s op verspreiding van het coronavirus. De informatie is bedoeld voor musici: beroepsmusici en amateurs, zowel instrumentalisten als zangers.

virmus.nl

 

Cultuurconnectie

Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. De werkgroep is samengesteld uit een afvaardiging van Cultuurconnectie-leden en afgevaardigden van de Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA en Koornetwerk Nederland. Hier kun je op praktisch niveau richtlijnen vinden voor het geven van lessen, zowel individueel als aan groepen, kinderen en volwassenen.

cultuurconnectie branchespecifiek protocol

 

Rijksoverheid

Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur.

rijksoverheid coronavirus-covid-19

 

Koornetwerk

Op basis van het wetenschappelijke onderzoek en in navolging van protocollen elders in Europa, heeft Koornetwerk Nederland een protocol opgesteld en ingediend bij het Ministerie van OCW.

koornetwerk corona

 

Nats

De Nats komt met een flinke uiteenzetting over de verspreiding van het virus, de besmettelijkheid, aerosolen ea inzichten.

NATS Covid-19 Singing.pdf

 

 

Lobby

Dankzij een stevige lobby van de korenwereld, waar de NVZ ook bij betrokken was, zal er vanaf 1 juli weer meer mogelijk zijn op het gebied van zingen. De details over afstanden en hulpmiddelen tijdens repeteren en concerten worden momenteel door het RIVM geformuleerd op adviezen van specialisten, waaronder ook KNO arts Peter van Rijn namens het Stemplatform Nederland. De NVZ heeft ook bijgedragen aan het Virmus onderzoek.

Lessen 1 op 1 mochten natuurlijk al zoals op 16 mei aangegeven, en volgens het NVZ Corona-protocol. De minister benadrukte dat nogmaals tijdens ons gesprek op 2 juli bij het overhandigen van de Brandbrief.

Voor de verschillende situaties met groepslessen/kinderen/instrumenten verwijzen we graag naar onderstaande links. Deze websites worden steeds bijgehouden en zijn up to date.

En wat natuurlijk blijft gelden: gebruik je gezonde verstand als leidraad.

 

Nog even alle site op een rijtje:

Koornetwerk Nederland

Rijksoverheid

Cultuurconnectie

Kik hier voor het NVZ Corona-protocol