Corona stand van zaken sinds 6 november 2021

Corona stand van zaken sinds 6 november 2021

Sinds de persconferentie van 6 november 2021 bereikten ons een aantal vragen rond het organiseren van de zanglessen. Hierbij dus een update.

Zangles geven mag nog steeds. Zingen binnen en buiten is nog steeds toegestaan!

Als deze lessen plaatsvinden binnen een muziekschool of cultureel centrum (locatie voor kunst- en cultuurbeoefening) geldt dat deelnemers en toeschouwers van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs (CTB) moeten tonen bij het betreden van het gebouw.

Dit betekent dat jij als docent (om je werk uit te oefenen) NIET valt onder de verplichting je CTB te laten scannen. Ook minderjarige leerlingen vallen buiten deze verplichting.

Muziekscholen en culturele centra organiseren deze controle meestal zelf bij de ingang. Vraag even aan leidinggevenden van jouw muziekschool hoe zij de CTB-controle organiseren.

Als privédocent val je niet onder bovenstaande regeling. In dit geval is het belangrijk zelf de basisregels te blijven volgen. Het staat je uiteraard vrij om zelf een CTB-controle te doen bij aanvang van je les. De scanner om het CTB te scannen heet CoronaCheck Scanner, en vind je in de app-store. Overleg dit wel van tevoren met je studenten.

Verder blijven natuurlijk de basisregels gelden:

  • Was vaak en goed je handen.
  • 1,5 meter is een veilige afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht/ventilatie.
  • Draag een mondkapje in openbare binnenruimtes waar het CTB niet gecontroleerd wordt (of net voor de controle).

Voor meer informatie, check de website van de Rijksoverheid. Ben je benieuwd wat de nieuwe regeling betekent voor het koorwerk, kijk dan op deze link.

We wensen iedereen een een zing-spirerende maand!