De nieuw aangekondigde maatregelen hebben geen aanleiding gegeven tot wijziging van het huidige NVZ advies.

De nieuw aangekondigde maatregelen hebben geen aanleiding gegeven tot wijziging van het huidige NVZ advies.

Er zijn geen wijzigingen in het protocol.  

Tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari is er mondjesmaat een aantalversoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, die per 3 maart ingaan. Deze versoepelingen hebben echter opnieuw niet specifiek betrekking op onze beroepsgroep; wij vallen immers niet onder contactberoepen of winkels, en voor de sector cultuur(educatiekomen er per 3 maart geen wijzigingen in de maatregelen. 

Hieronder volgt een opsomming met verschillende situaties waarin veel van onze leden zich bevinden. Uiteraard geldt voor alle situaties: houd je aan de basisregels, gebruik je gezonde verstand en doe je uiterste best om een veilige lesomgeving te faciliteren voor je leerlingen en jezelf.  

  • Online lesgeven wordt voorlopig nog steeds sterk geadviseerd als de veiligste optie. Dit is dan ook wat de NVZ haar leden nog steeds aanbeveelt om te doen. 
  • In persoon lesgeven aan kinderen onder de 13 jaar en (1-op-1) aan professionals is toegestaan. 
  • 1-op-1 in persoon lesgeven aan niet-professionals boven de 12 jaar is niet verboden, maar wordt wel sterk ontraden om het aantal contacten en reisbewegingen te helpen beperken. 
  • Muziekscholen blijven gesloten. Lesgeven op een muziekschool is dus niet mogelijk. 

De NVZ sluit zich aan bij o.a. de LKCA 

De regel van 1 persoon per dag thuis ontvangen geldt voor de privé-situatie en in principe niet voor de werksituatie. Toch blijkt het RIVM dit als advies te geven aan leden die daar navraag hebben gedaan.