Archief

Er zijn geen wijzigingen in het protocol. De afgelopen maatregelen hebben geen aanleiding gegeven tot wijziging van het advies van het huidige NVZ advies. Het volgende blijft van kracht: In tegenstelling tot de intelligente lockdown van maart gaat dit keer het land echt op slot. Premier Rutte...

Het NVZ Bestuur heeft kennisgenomen van het overleg dat de Kunstenbond heeft gehad met het Ministerie van OCW. Op de site van de Kunstenbond is daarvan een weerslag gegeven. Ook heeft het NVZ Bestuur kennisgenomen van het feit dat bijvoorbeeld de conservatoria in beperkte vorm...

Sinds kort is er een scholingsfonds voor werkenden in de creatieve sector: Werktuig PPO. Het ministerie van OCW heeft een donatie gedaan van 16 miljoen euro aan dit fonds. Dat is eenmalig 15 miljoen en structureel 1 miljoen per jaar.   Individuele kunstenaars - dus ook zangers en zangdocenten -...

Op 13 oktober 2020 zijn er nieuwe corona-maatregelen afgekondigd. Het NVZ-bestuur meent er goed aan te doen hierover een verklaring af te geven die hopelijk de leden houvast biedt bij het inrichten van de zang- en (muziek)lespraktijk. Onderstaande interpretatie van de afgekondigde regels is naar...

Beste leden, We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over lesgeven in tijden van Covid-19. Om je een beetje te helpen de juiste bomen in dit enorme bos te vinden heeft de NVZ een aantal links verzameld. De informatie op deze links worden regelmatig geüpdatet. Hier...

Met dankbaarheid en respect gedenken we onze collega en erelid Cora Canne Meijer Met haar zangkunst beroerde ze haar publiek, met haar kennis en ervaring inspireerde ze haar leerlingen en collega’s. Als medeoprichter van de beroepsvereniging van zangdocenten was ze een belangrijke initiator voor de professionalisering van...

Helaas gaat Eurovox in Edinburgh niet door dit jaar. Heidi en haar team hebben een prachtige presentatie in elkaar gezet voor een Virtuele Eurovox!! Kijk op Eurovox. Het is gratis toegankelijk. Kijk ook eens op de  Evta website naar de Covid-sectie waar een zoommeeting staat van 10...

Woensdag 1 juli 2020 bracht Koningin Máxima, op uitnodiging van de NVZ, een werkbezoek aan de Creatieve Coalitie in theater ‘De Nieuwe Regentes’ in Den Haag. De NVZ is onderdeel van de Creatieve Coalitie: een overkoepelende belangenorganisatie voor makers en werkenden in de creatieve sector...