Versoepelingen

Versoepelingen

Tijdens de persconferentie van 11 mei is het volgende bekend gemaakt:


Al
s de besmettingen blijven dalen gaan vanaf 19 mei de locaties voor kunst- en cultuurbeoefening weer open. Dat betekent dat er dan ook weer zanglessen gegeven mogen worden. Dat kan met maximaal twee personen plus een docent. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, behalve als het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Er mogen dan maximaal 30 personen in een ruimte. Over uitzonderingen voor zingen is niks gezegd.  

Houd daarnaast alle staande hygiënische maatregelen in acht: 

  • Voor zangles adviseren we nog steeds een afstand van 2 meter vanwege de nog onzekere effecten van de aerosolen.
  • Ventileer de ruimte ook tijdens de les, en tussen de lessen door. 
  • Handen wassen of desinfecteren bij binnenkomst 
  • Regelmatig lessenaars, oppervlakten en attributen schoonmaken 
  • Bij aankomst en vertrek van leerlingen worden mondkapjes gedragen 
  • Een gezondheidscheck is verplicht. Ook bij lichte gezondheidsklachten gaat de les niet door 
Inmiddels is bekend dat bovenstaande versoepelingen op 19 mei ingaan.

Informatie ontleend aan rijksoverheid op 11 mei 2021.
Zie voor informatie over koorzingen: Koornetwerk