NVZ-protocol privé zanglessen

NVZ-protocol privé zanglessen

Zomer update:


Vanaf zaterdag 26 juni zijn mondkapjes geschrapt en is er weer veel mogelijk. Voor de zang(les)praktijk blijven deze maatregelen nog steeds staan:
 

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen 
 • Houdt 1,5 meter afstand 
 • Draag een mondkapje in het OV en op plaatsen waar afstand houden niet lukt 
 • Was/desinfecteer handen en oppervlakten regelmatig 
 • Schudt geen handen

Over ventileren wordt nergens meer wat gezegd, maar we raden jullie aan dat nog steeds regelmatig te doen.

Op de site van Cultuurconnectie kun je een recent bijgewerkt en uitgebreider protocol downloaden. Op de site van Koornetwerk staat het protocol voor koorzingen.  

We wensen jullie een zorgeloze zangzomer! 

Tijdens de persconferentie van 11 mei is het volgende bekend gemaakt:

Als de besmettingen blijven dalen gaan vanaf 19 mei de locaties voor kunst- en cultuurbeoefening weer open. Dat betekent dat er dan ook weer zanglessen gegeven mogen worden. Dat kan dan met maximaal twee personen plus een docent. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, behalve als het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Er mogen dan maximaal 30 personen in een ruimte. Over uitzonderingen voor zingen is niks gezegd.  

Houd daarnaast alle staande hygiënische maatregelen in acht: 

 • Voor zangles adviseren we nog steeds een afstand van 2 meter vanwege de nog onzekere effecten van de aerosolen.
 • Ventileer de ruimte tijdens de les en tussen de lessen door. 
 • Handen wassen of desinfecteren bij binnenkomst 
 • Regelmatig lessenaars, oppervlakten en attributen schoonmaken 
 • Bij aankomst en vertrek van leerlingen worden mondkapjes gedragen 
 • Een gezondheidscheck is verplicht. Ook bij lichte gezondheidsklachten gaat de les niet door 

 

Inmiddels is bekend geworden dat deze versoepelingen inderdaad doorgaan.  

 

Bericht n.a.v PC 23 februari 2021

De nieuw aangekondigde maatregelen hebben geen aanleiding gegeven tot wijziging van het huidige NVZ advies.

Er zijn geen wijzigingen in het protocol.  

Tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari is er mondjesmaat een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, die per 3 maart ingaan. Deze versoepelingen hebben echter opnieuw niet specifiek betrekking op onze beroepsgroep; wij vallen immers niet onder contactberoepen of winkels, en voor de sector cultuur(educatiekomen er per 3 maart geen wijzigingen in de maatregelen. 

Hieronder volgt een opsomming met verschillende situaties waarin veel van onze leden zich bevinden. Uiteraard geldt voor alle situaties: houd je aan de basisregels, gebruik je gezonde verstand en doe je uiterste best om een veilige lesomgeving te faciliteren voor je leerlingen en jezelf.  

 • Online lesgeven wordt voorlopig nog steeds sterk geadviseerd als de veiligste optie. Dit is dan ook wat de NVZ haar leden nog steeds aanbeveelt om te doen. 
 • In persoon lesgeven aan kinderen onder de 13 jaar en (1-op-1) aan professionals is toegestaan. 
 • 1-op-1 in persoon lesgeven aan niet-professionals boven de 12 jaar is niet verboden, maar wordt wel sterk ontraden om het aantal contacten en reisbewegingen te helpen beperken. 
 • Muziekscholen blijven gesloten. Lesgeven op een muziekschool is dus niet mogelijk. 

De NVZ sluit zich aan bij o.a. de LKCA 

De regel van 1 persoon per dag thuis ontvangen geldt voor de privé-situatie en in principe niet voor de werksituatie. Toch blijkt het RIVM dit als advies te geven aan leden die daar navraag hebben gedaan.