NVZ-protocol privé zanglessen

NVZ-protocol privé zanglessen

Individuele muzieklessen zijn toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen. Kijk onderaan het bericht voor lesgeven aan meerdere personen!

Dit bericht is geüpdatet op 23 november 2020

 

Let op! Alle leden hebben een mail gekregen met het bestuursbericht over de laatste persvoorlichting van dinsdag 13 oktober jl. De inhoud van deze mail vind je ook onder ‘actueel.’ Klik hiervoor op: bestuursbericht

Zie knmo individuele-muzieklessen-toegestaan.pdf

Voordat je les gaat geven:

Bij Corona gerelateerde klachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden, geur-smaakverlies en koorts) wordt iedereen geacht thuis te blijven. Ook bij klachten van huisgenoten.

Tijdens de les gelden daarom de volgende standaard adviezen:

Het is nog steeds niet duidelijk hoe aerosolen zich verhouden tot het overbrengen van het virus. Ga zekerheidshalve uit van: ‘hoe meer afstand hoe beter.’ Ook het plaatsen van een scherm zou tegen het overbrengen van het virus kunnen helpen. Het RIVM geeft aan dat ook bij zingen 1,5 meter genoeg moet zijn, al lopen ook hierover nog verschillende onderzoeken.

  • Houd minimaal 1,5 meter (maar liever meer) afstand, of plaats een scherm.
  • Zorg voor voldoende ventilatie in de leskamer. Hoe meer frisse lucht hoe beter. Een CO2 meter kan inzicht geven of de ruimte genoeg geventileerd is.
  • Mocht je ondanks dat je niet verkouden bent toch onverhoopt moeten hoesten, kuchen of niezen, doe dat dan in de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die meteen weg.
  • Laat leerlingen bij binnenkomst meteen eerst de handen wassen. Gebruik papieren handdoekjes, en sluit daarmee ook de kraan. Was zelf ook regelmatig, 20 seconden lang, je handen. Tussen de leerlingen door, voor- en na eten, als je je mond/neus/ogen hebt aangeraakt, voor je naar buiten gaat en weer thuiskomt.
  • Vermijd gebruik van de wachtkamer en zorg bij wisseling van leerlingen voor veilige looproutes of extra tijd tussen de lessen in.
  • Reinig regelmatig de kranen, deurkrukken en lichtschakelaars.
  • Vergeet ook niet andere oppervlaktes die regelmatig aangeraakt worden, zoals lessenaars, microfoons, de piano, iPad, computer en eventueel zang-tools die door de leerlingen gebruikt worden. Het beste is dat de leerling zo weinig mogelijk aanraakt.
  • Doe geen oefeningen waarbij mogelijk kleine speekseldeeltjes door de lucht kunnen vliegen of veel aerosolen door de lucht zullen gaan. Dit zolang nog niet helemaal duidelijk is wat de impact hiervan is.

 

Geef je les aan kinderen/jongeren?
Dan kun je ook gebruik maken van een beslisboom.
Bijvoorbeeld de Beslisboom 6-12 jaar: beslisboom 6-12 jr. of de Beslisboom 12+: 12+

Kijk voor de laatste mededelingen van de overheid op deze site: rijksoverheid. Dit is de enige betrouwbare bron met informatie. Inwinnen van informatie bij de gemeenten kan voor verwarring zorgen omdat ze de regels verschillend interpreteren.

Online lesgeven

Er zijn verschillende manieren waarop je online kunt lesgeven. Zoom hadden we eerder al aanbevolen. Als het geluid van matige kwaliteit is, kan je je microfooninstellingen aanpassen.
Zie hier hoe je dat doet: online classes

Jim Daus van het Rama Vocal Centre heeft veel knowhow op het gebied van online lesgeven, vooral aan groepen (bijvoorbeeld koren). Kijk voor meer informatie op zijn facebookpagina of zijn youtubekanaal:
facebook/jimdaus  Jim Daus Youtube kanaal.
Ook leden van de NVZ hebben inmiddels tutorials gemaakt en online gezet, zoals Rein Kolpa: Zangprofs

Lesgeven aan groepen

Sinds de laatste persconferentie is het niet meer toegestaan te zingen in groepsverband. Kijk hiervoor op ons nieuwsbericht van 23 november:

Wijzigingen nav de persconferentie van 17 november 2020 en de berichtgeving van de overheid op 18 november 2020.

 

 

We wensen jullie allemaal heel veel sterkte en wijsheid in deze moeilijke tijden!

 

Vriendelijke groet,

Bestuur NVZ