NVZ-protocol privé zanglessen

NVZ-protocol privé zanglessen

Gedeeltelijke versoepelingen

Vanaf zaterdagochtend 15 januari mag weer volop worden lesgegeven in de culturele centra en muziekscholen. Het kabinet trekt daar één lijn met binnensport, zoals eerder ook toegezegd: het mag weer, maar zonder publiek en boven de 18 jaar met een Coronatoegangsbewijs.

Zingen, ook in groepslessen en groepsverband, binnen en buiten is toegestaan.

De NVZ dankt Peter van den Bunder van de Creatieve Coalitie/Kunstenbond voor zijn inspanningen om in ieder geval dit voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk zeer teleurstellend dat de podia nog niet open mogen en de uitvoerenden dus nog steeds niet aan het werk kunnen.

We hopen dat iedereen zich de komende 10 dagen aan alle regels houdt en op 25 januari ook de rest van de cultuursector weer open mag.

Zorg dus bij het lesgeven voor de basisregels:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Reinig de handenregelmatig
 • Draag een medisch mondmasker als afstand houden lastig is, bijvoorbeeld bij in/uit gaan.
 • Ventileer de lesruimte tijdens de les en tussen de lessen in.

Zie voor alle informatie de pagina van de rijksoverheid.


Lockdown

Update 18 december

Nederland is weer in lockdown en dat raakt natuurlijk ook ons en ons werk als zangers en zangdocenten.
Hoewel nergens staat dat zingen niet mag zijn de mogelijkheden om dat te doen helaas afgesloten. Muziekscholen, theaters en concertlocaties zijn allemaal dicht. Wel zijn repetities en streamings (zonder publiek) door professionals nog mogelijk. We wensen al onze leden heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Zie voor informatie over wat er wel en niet mag onze nieuwspagina, de website van de LKCA, en van de rijksoverheid.

Iedereen die inkomensverlies leidt door de maatregelen vragen we mee te doen aan het onderzoek van de Creatieve Coalitie. Met de informatie die dat oplevert kunnen we jullie hopelijk helpen.

We wensen jullie ondanks alles gezellige feestdagen en voor het nieuwe jaar hoop op betere tijden!


Nieuwe maatregelen vanaf 28 november

Zie onze nieuwspagina voor alle informatie over de nieuwste maatregelen. We wensen onze leden veel sterkte in deze voor velen weer hele lastige tijden.


Update na de persconferentie van 12 november 2021

Dankzij de stevige lobby van de Taskforce Cultuur blijft de schade voor onze sector beperkt.
Zingen, lesgeven en concerten mogen nog steeds.
Op sommige locaties moeten 18 plussers een CTB laten zien. Klik hier voor de laatste berichten van de Rijksoverheid.

Om te zorgen dat dit allemaal kan blijven gebeuren moet iedereen zich aan de basisregels houden:

 • Was vaak en goed je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen (ook als je gevaccineerd bent).
 • Zorg voor voldoende frisse lucht. Check hier hoe je je lesruimte en woning goed ventileert.

Blijf gezond zingen!


Stand van zaken na de persconferentie 6 november 2021

Sinds de persconferentie van 6 november 2021 bereikten ons een aantal vragen rond het organiseren van de zanglessen. Hierbij dus een update.

Zangles geven mag nog steeds. Zingen binnen en buiten is nog steeds toegestaan!

Als deze lessen plaatsvinden binnen een muziekschool of cultureel centrum (locatie voor kunst- en cultuurbeoefening) geldt dat deelnemers en toeschouwers van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs (CTB) moeten tonen bij het betreden van het gebouw.

Dit betekent dat jij als docent (om je werk uit te oefenen) NIET valt onder de verplichting je CTB te laten scannen. Ook minderjarige leerlingen vallen buiten deze verplichting.

Muziekscholen en culturele centra organiseren deze controle meestal zelf bij de ingang. Vraag even aan leidinggevenden van jouw muziekschool hoe zij de CTB-controle organiseren.

Als privédocent val je niet onder bovenstaande regeling. In dit geval is het belangrijk zelf de basisregels te blijven volgen. Het staat je uiteraard vrij om zelf een CTB-controle te doen bij aanvang van je les. De scanner om het CTB te scannen heet CoronaCheck Scanner, en vind je in de app-store. Overleg dit wel van tevoren met je studenten.


Zomer update:

Vanaf zaterdag 26 juni zijn mondkapjes geschrapt en is er weer veel mogelijk. Voor de zang(les)praktijk blijven deze maatregelen nog steeds staan: 

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen 
 • Houdt 1,5 meter afstand 
 • Draag een mondkapje in het OV en op plaatsen waar afstand houden niet lukt 
 • Was/desinfecteer handen en oppervlakten regelmatig 
 • Schudt geen handen

Over ventileren wordt nergens meer wat gezegd, maar we raden jullie aan dat nog steeds regelmatig te doen.

Op de site van Cultuurconnectie kun je een recent bijgewerkt en uitgebreider protocol downloaden. Op de site van Koornetwerk staat het protocol voor koorzingen.  

We wensen jullie een zorgeloze zangzomer! 


Tijdens de persconferentie van 11 mei is het volgende bekend gemaakt:

Als de besmettingen blijven dalen gaan vanaf 19 mei de locaties voor kunst- en cultuurbeoefening weer open. Dat betekent dat er dan ook weer zanglessen gegeven mogen worden. Dat kan dan met maximaal twee personen plus een docent. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, behalve als het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Er mogen dan maximaal 30 personen in een ruimte. Over uitzonderingen voor zingen is niks gezegd.  

Houd daarnaast alle staande hygiënische maatregelen in acht: 

 • Voor zangles adviseren we nog steeds een afstand van 2 meter vanwege de nog onzekere effecten van de aerosolen.
 • Ventileer de ruimte tijdens de les en tussen de lessen door. 
 • Handen wassen of desinfecteren bij binnenkomst 
 • Regelmatig lessenaars, oppervlakten en attributen schoonmaken 
 • Bij aankomst en vertrek van leerlingen worden mondkapjes gedragen 
 • Een gezondheidscheck is verplicht. Ook bij lichte gezondheidsklachten gaat de les niet door 
Inmiddels is bekend geworden dat deze versoepelingen inderdaad doorgaan.  

Bericht n.a.v PC 23 februari 2021

De nieuw aangekondigde maatregelen hebben geen aanleiding gegeven tot wijziging van het huidige NVZ advies.

Er zijn geen wijzigingen in het protocol.  

Tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari is er mondjesmaat een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, die per 3 maart ingaan. Deze versoepelingen hebben echter opnieuw niet specifiek betrekking op onze beroepsgroep; wij vallen immers niet onder contactberoepen of winkels, en voor de sector cultuur(educatiekomen er per 3 maart geen wijzigingen in de maatregelen. 

Hieronder volgt een opsomming met verschillende situaties waarin veel van onze leden zich bevinden. Uiteraard geldt voor alle situaties: houd je aan de basisregels, gebruik je gezonde verstand en doe je uiterste best om een veilige lesomgeving te faciliteren voor je leerlingen en jezelf.  

 • Online lesgeven wordt voorlopig nog steeds sterk geadviseerd als de veiligste optie. Dit is dan ook wat de NVZ haar leden nog steeds aanbeveelt om te doen. 
 • In persoon lesgeven aan kinderen onder de 13 jaar en (1-op-1) is toegestaan. 
 • 1-op-1 in persoon lesgeven aan niet-professionals boven de 12 jaar is niet verboden, maar wordt wel sterk ontraden om het aantal contacten en reisbewegingen te helpen beperken. 
 • Muziekscholen blijven gesloten. Lesgeven op een muziekschool is dus niet mogelijk. 

De NVZ sluit zich aan bij o.a. de LKCA 

De regel van 1 persoon per dag thuis ontvangen geldt voor de privé-situatie en in principe niet voor de werksituatie. Toch blijkt het RIVM dit als advies te geven aan leden die daar navraag naar hebben gedaan.