NVZ-protocol privé zanglessen

NVZ-protocol privé zanglessen

Update: 28 juni

Dankzij een stevige lobby van de korenwereld, waar de NVZ ook bij betrokken was, zal er vanaf 1 juli weer meer mogelijk zijn op het gebied van zingen. De details over afstanden en hulpmiddelen tijdens repeteren en concerten worden momenteel door het RIVM geformuleerd op adviezen van specialisten, waaronder ook KNO arts Peter van Rijn namens het Stemplatform Nederland. De NVZ heeft ook bijgedragen aan het Virmus onderzoek.

Lessen 1 op 1 mochten natuurlijk al zoals op 16 mei aangegeven, en volgens onderstaand protocol. De minister benadrukte dat nogmaals tijdens ons gesprek op 2 juli bij het overhandigen van de Brandbrief.

Voor de verschillende situaties met groepslessen/kinderen/instrumenten verwijzen we graag naar onderstaande links. Deze websites worden steeds bijgehouden en zijn up to date. Gebruik je eigen ruimte/situatie en je gezonde verstand als leidraad.

Koornetwerk Nederland

Rijksoverheid

Cultuurconnectie

Update 16 mei 2020

Op 28 april 2020 is op vragen van leden van de Tweede Kamer door minister Van Engelshoven bevestigd dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen. Zie knmo individuele-muzieklessen-toegestaan.pdf

Hierbij de regels op een rijtje.

  • Bij Corona gerelateerde klachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden, geur-smaakverlies en koorts) wordt iedereen geacht thuis te blijven. Ook bij klachten van huisgenoten.

 

Het is nog steeds niet duidelijk hoe aerosolen zich verhouden tot het overbrengen van het virus. Ga zekerheidshalve uit van: ‘hoe meer afstand hoe beter.’ Ook het plaatsen van een scherm zou tegen het overbrengen van het virus kunnen helpen. Het RIVM geeft aan dat ook bij zingen 1,5 meter genoeg moet zijn, al lopen ook hierover nog verschillende onderzoeken.

Tijdens de les gelden daarom de volgende standaard adviezen:
  • Houd minimaal 1,5 meter (maar liever meer) afstand, of plaats een scherm.
  • Zorg voor voldoende ventilatie in de leskamer. Hoe meer frisse lucht hoe beter. Een CO2 meter kan inzicht geven of de ruimte genoeg geventileerd is.
  • Mocht je ondanks dat je niet verkouden bent toch onverhoopt moeten hoesten, kuchen of niezen, doe dat dan in de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die meteen weg.
  • Laat leerlingen bij binnenkomst meteen eerst de handen wassen. Gebruik papieren handdoekjes, en sluit daarmee ook de kraan. Was zelf ook regelmatig, 20 seconden lang, je handen. Tussen de leerlingen door, voor- en na eten, als je je mond/neus/ogen hebt aangeraakt, voor je naar buiten gaat en weer thuiskomt.
  • Vermijd gebruik van de wachtkamer en zorg bij wisseling van leerlingen voor veilige looproutes of extra tijd tussen de lessen in.
  • Reinig regelmatig de kranen, deurkrukken en lichtschakelaars.
  • Vergeet ook niet andere oppervlaktes die regelmatig aangeraakt worden, zoals lessenaars, microfoons, de piano, iPad, computer en eventueel zang-tools die door de leerlingen gebruikt worden. Het beste is dat de leerling zo weinig mogelijk aanraakt.
  • Doe geen oefeningen waarbij mogelijk kleine speekseldeeltjes door de lucht kunnen vliegen of veel aerosolen door de lucht zullen gaan. Dit zolang nog niet helemaal duidelijk is wat de impact hiervan is.

Kijk voor de laatste mededelingen van de overheid op deze site: rijksoverheid. Dit is de enige betrouwbare bron met informatie. Inwinnen van informatie bij de gemeenten kan voor verwarring zorgen omdat ze de regels verschillend interpreteren.

Online lesgeven

Er zijn verschillende manieren waarop je online kunt lesgeven. Zoom hadden we eerder al aanbevolen. Als het geluid van matige kwaliteit is, kan je je microfooninstellingen aanpassen.
Zie hier hoe je dat doet: online classes
Jim Daus van het Rama Vocal Centre heeft veel knowhow op het gebied van online lesgeven, vooral aan groepen (bijvoorbeeld koren). Kijk voor meer informatie op zijn facebookpagina of zijn youtubekanaal:
facebook/jimdaus  Jim Daus Youtube kanaal.
Ook leden van de NVZ hebben inmiddels tutorials gemaakt en online gezet, zoals Rein Kolpa: Zangprofs

We wensen jullie allemaal heel veel sterkte en wijsheid in deze moeilijke tijden!

Wat te doen als de maatregelen invloed hebben op je inkomen?

Voor diegenen bij wie door deze epidemie de inkomsten (bijna) droogvallen, kan de situatie erg vervelend worden. Kijk op de site van de kunstenbond voor alle informatie rondom financiële maatregelen en gevolgen, rechtshulp, meldpunt inkomensverlies en nog veel meer tips via deze link: Kunstenbond: Corona of steek je licht op bij  Coronaloket Kamer van Koophandel

We wensen al onze collega’s veel sterkte en wijsheid in deze lastige tijden.

Zorg goed voor jezelf en voor de ander!

Vriendelijke groet,

Bestuur NVZ