Nieuws

Verslag NVZ-symposium Lifelong learning in het zangonderwijs

8 oktober 2017 - door Willemijn van Gent

Na voor velen een lange reis stond de koffie met cake klaar in de gezellige kantine van het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Er was voor Groningen gekozen omdat hier het lectoraat Lifelong learning in music gevestigd is. De meeste sprekers van vandaag werken binnen dat terrein.

Verslag NVZ-symposium Lifelong learning in het zangonderwijs
Zaterdag 16 september 2017

De dag begon met een inleiding van Linda Hendriks over het thema van de dag: Lifelong learning. Ze benoemde o.a. samenhangende leerstijlen, en de structuur van de leer/werkomgeving. Lifelong Learning in Music

De eerste lezing was van Robert Harris over de effecten van improvisatie op de ontwikkeling van het brein en de functie binnen de zangdidactiek. Hij benadrukte dat je geen jazzmusicus hoeft te zijn om in de les te variëren, versieren, veranderen enz. en daarmee het leerproces kunt ondersteunen. Moved by Music

De tweede spreker was Donald Miller. Hij gaf ons een korte indruk van de mogelijkheden van het programma Voce Vista. Hiermee kan je gezongen geluid zichtbaar maken d.m.v. een spectrogram en een eletro-glottograaf (EGG). Donald Miller heeft aangegeven leden van de NVZ een workshop over het gebruik van voce vista in de zangles te willen geven.

Geert Berghs leidde de paneldiscussie in met een korte intro over onderzoek in de zangpraktijk Geert Berghs Vervolgens werd er aan de hand van 5 stellingen gediscussieerd met foniater Jan Willem Arends en logopediste Marjan Oosterbaan van de Theodora Versteeghstichting , Herman van Doorn en alle boven genoemden.

Na de lunch was er de keuze uit 4 workshops: intervisie, feedback geven in de zangles, de ondernemende zangdocent en improvisatie. Na de intervisie workshop waren de deelnemers klaar om intervisie te gaan toepassen met collega’s. Van de andere onderwerpen werd slechts een tipje van de sluier gelicht: cursussen op deze onderdelen blijkt voor velen welkom.

In het kader van lifelong learning een mooie opstap tot nog veel verder leren.