Nieuws

Nieuwsbrief januari 2018

7 januari 2018 - door Willemijn van Gent

We wensen alle leden van de NVZ een gelukkig Nieuwjaar!

Oproep bestuur: gezocht secretaris en penningmeester


Wegens omstandigheden zijn we z.s.m. op zoek naar een nieuwe secretaris en penningmeester. Wil je het bestuur komen versterken en daarmee ons mooie vak? Vraag via secretariaat [at] zangpedagogen.nl de functieomschrijvingen aan. Kennis van secure.e-boekhouden.nl is handig. We hopen op enthousiaste aanmeldingen!

Sinds maart 2017 is Ellen Pieterse vicevoorzitter van de NVZ. Ze loopt dit hele jaar al mee en zal zich tijdens de komende ALV beschikbaar stellen voor het voorzitterschap, als Irene die taak zoals aangekondigd gaat neerleggen.

Eurovox 2018

Voor het geval je het nog niet wist: de NVZ is hoofdorganisator van Eurovox 2018 in Den Haag. Deze Europese conferentie voor zangdocenten en andere zangstemprofessionals heeft als thema ‘Vocal Fusion’. Niet te missen dus, van 30 augustus - 1 september. https://www.eurovox.eu Zie het Bulletin van december en de NVZ e-mail ‘Eurovox 2018’ hoe je kan helpen dit evenement tot een klinkend succes te maken. Eurovox komt in de plaats van het jaarlijkse NVZ-symposium.

Lifelong learning- wat willen de leden?

Zoals je in de laatste nummers van Bulletin hebt kunnen lezen, is de NVZ bezig met het uitbreiden van de mogelijkheden op het gebied van ‘lifelong learning’. Uit de enquête die kort geleden werd gehouden (Zie Bulletin december 2017) bleek dat er veel behoefte is aan meer vormen van na- en bijscholing. Hierbij brengen we jullie op de hoogte van onze plannen en activiteiten.

Intervisie

Sinds de NVZ-workshops van Van Doorn en Geven in maart en september 2017 zijn er 4 intervisiegroepen gestart. Op onze website kun je een intervisiegroep in de buurt vinden. Wil je zelf een intervisiegroep op zetten? Vraag dan om informatie en ondersteuning via professionalisering [at] zangpedagogen.nl

Cursussen en workshops

NVZ Voorjaarsworkshop
10 maart 2018, Parnassos, Kruisstraat 201, Utrecht
10.00 - 16:00 uur.
In de ochtend warming up en ALV, in de middag workshop bipolaire ademtechniek door Anne Klare anne-klare.de

NVZ Praktijkdag ‘Klassiek meets Pop’ door van Doorn en Geven
Zaterdag 7 april 10.00 -16.30 uur met een middagpauze, koffie en theepauze
Speciaal voor de klassiek geschoolde NVZ leden die tijdens de zangles ook werken met poprepertoire. De praktijkdag kan alleen doorgaan als zich minimaal 10 leden hebben aangemeld.
Aanmelden dus vóór 5 maart door een mail te sturen naar professionalisering [at] zangpedagogen.nl en de kosten € 80,- over te maken naar rekeningnr. NL45 INGB 0005 6459 68 t.n.v. Ned. Vereniging van Zangpedagogen o.v.v Klassiek meets Pop 07-04-18. Na betaling van de cursuskosten is uw aanmelding bevestigd en ontvangt u een betalingsbewijs. Indien de cursus niet doorgaat wordt het bedrag natuurlijk teruggestort. Zie voor meer info de website NVZ-agenda.

Van Doorn en Geven
Ineke van Doorn en Jolande Geven sinds 2011 nascholingscursussen speciaal voor zangdocenten. Op 13 januari is er een dag Lesgeven aan jongeren door Jolande Geven en op 24 februari geeft Herman van Doorn een dag Hulpmiddelen in de zangles. Van Doorn & Geven verzorgen ook individuele trajecten, cursussen op maat en coaching bij intervisie. www.vandoornengeven.nl

Marjolein Koetsier
13 januari 2018 Training ‘Leven van je muziek’. Hier leer je hoe je richting kunt geven aan een succesvolle carrière als zelfstandig musicus. Voor jonge en al meer ervaren muzikale ZZP-ers. www.marjolein-koetsier.nl/training-commerciele-vaardigheden-musici/

NVLF
De Nederlandse Vereniging van Logopedisten heeft jarenlange ervaring met het geven van na- en bijscholing. Op hun website https://www.nvlf.nl staan bij ‘scholing’ verschillende cursussen. Via professionalisering [at] zangpedagogen.nl kun je je voor deze cursussen opgeven tegen ledenprijs.

Voce Vista
Tijdens het symposium in september heeft Donald Miller een inleiding over Voce Vista gegeven. Donald Miller heeft aangegeven de zangdocenten van de NVZ een workshop te willen geven om de mogelijkheden van het programma binnen de zangles verder te laten zien. Bij voldoende aanmeldingen (naar professionalisering [at] zangpedagogen.nl) zal een datum worden geprikt.

Conservatoria
De NVZ is in contact met enkele conservatoria over het organiseren van speciale lessen en workshops voor NVZ leden. Meer informatie volgt via de website.

Jouw workshop!
Geef je een workshop of cursus op het gebied van zangonderwijs (dus doelgroep zangdocenten)? Laat het ons weten, dan kunnen we het delen via de website (achter de leden-knop) en via deze nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief februari

In de volgende nieuwsbrief meer over de website www.zangpedagogen.nl

Namens het bestuur,
Willemijn van Gent professionalisering@zangpedagogen.nl