Nieuws

Privacy

14 mei 2018

Privacy: wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor zangdocenten?

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy; de AVG treedt dan in werking.

De NVZ heeft juridische hulp ingeschakeld hoe we met de gegevens van onze leden om moeten gaan.

Maar ook onze leden zelf zullen moeten nadenken hoe ze met de persoonsgegevens van hun leerlingen om moeten gaan.

Wil je weten wat jij (vanaf 25 mei verplicht) moet doen om de gegevens van je leerlingen te beschermen? Kijk dan op de site van de KvK https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/voorbereiden-op-de-avg-algemene-verordening-gegevensbescherming/.

Maar ook achter de ledenknop zit een download voor muziekdocenten: https://www.zangpedagogen.nl/leden

Succes!