Nieuws

Masterclass methodisch lesgeven

24 november 2018 - door Greetje de Haan

Afgelopen zaterdag 24 november mochten we meekijken met Marian Kuiper in het sfeervolle ArtEZ Conservatorium in Zwolle.

Ze gaf een Masterclass “Methodisch lesgeven” aan een amateur, twee leerlingen van haar Jong Talent Klas, en een aantal van haar getalenteerde zangleerlingen! We luisterden naar beginners tot en met een leerling die dit jaar afstudeert.

“Hoe bereik je via een indirecte weg je methodische doel als zangpedagoog, waardoor je leerling zich kan ontspannen?” Marian Kuiper is er een meesteres in!

Een heerlijke dag voor ons als leden en bestuur van de NVZ waarin we veel ideeën op konden doen:
Onder andere:
⁃ “Zingen is werken aan de totale mens”, en als je niet verder komt met ontspanningsoefeningen tijdens de les, is het belangrijk om een fysiotherapeut of een osteopaat in te schakelen. Een ijle stem kan daardoor heel warm gaan klinken bijvoorbeeld.
⁃ Ideeën voor amateurs of beginners zijn bijvoorbeeld zittend en staand werken met elastieken, lip oefeningen, mineur/majeur oefenen, Jongleren van Silvère van Lieshout, eenvoudige Unterichts Lieder en Engelse Volksliedjes gebruiken.
⁃ En later ook het (Franse en anderstalig) repertoire uitzoeken waarmee je de resonans en andere technische doelen van de zanger kunt bereiken.
⁃ Allerlei “kind”geluiden kun je inzetten om de lichtheid en de kern van de klank te verbeteren.

Maar “Zeggingskracht overwint het van de techniek” was haar moraal, en dat zagen we voor onze ogen gebeuren, heel ontroerend om mee te maken!

“Stop met je best doen, daar loop je op vast, het gaat om overgave!”
“Vertrouw op je lichaam.” We wisten het allemaal maar tòch gingen de leerlingen ineens technisch vooruit, zònder dat Marian technische aanwijzingen gaf! Dit vraagt overzicht maar ook beheersing van een zangpedagoog, en Marian wist hiermee haar leerlingen een grote, vrije stem te geven.
⁃ En je les afsluiten met een bewust makende vraag: “Wat wil(de) je leren, wat hebben we daaraan gedaan, waar hebben we aan gewerkt,” maakt de leerling zelfstandiger in zijn/haar leerproces.

Tot besluit van de dag gaf ze ons mee:
Een zanger hoeft niet te laten zien waar hij of zij technisch nog aan werkt in dat proces:
“Alleen het gerecht op het bord is belangrijk, je hoeft niet in de keuken te kunnen kijken” als je een zanger hoort en ziet zingen. Want er waren leerlingen die naar hun kaak of bladmuziek grepen.

Al met al was het een geslaagde dag, waarop het organiserende bestuur van de NVZ met tevredenheid terug kan kijken. We zijn blij dat Marian Kuiper en haar leerlingen zich zo kwetsbaar hebben willen en durven opstellen en zo prachtig voor ons hebben gewerkt en gezongen.

Omdat het als NVZ collega’s zo belangrijk is om onze kennis met elkaar te delen en ons verder te ontwikkelen wat betreft de zangmethodiek, zou het fijn zijn als we de volgende keer nog meer collega NVZ-leden kunnen ontmoeten als er weer zo’n interessante en boeiende dag is!

Dank aan Marian Kuiper en haar leerlingen van het ArtEZ Conservatorium Zwolle!