Nieuws

Bekijk hier het programma van de ALV en workshop

23 maart 2019

Programma voorjaarsbijeenkomst 2019 NVZ
Datum: 23 maart 2019
Locatie: Fontys Conservatorium Tilburg

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering van de NVZ, zaterdag 23 maart 2019, 10.00 uur Fontys conservatorium Tilburg

1. Opening door voorzitter Ellen Pieterse

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen

4. Notulen ALV 2018

5. Jaarverslag secretaris 2018, Bulletin, EVTA, PR, website

6. Financiële verantwoording over 2017 en 2018

7. Werkgroep ethische code

8. Werkgroep ledenbeleid

9. Bestuursverkiezing
Jolande Geven (penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is op zoek naar een penningmeester light.

10. Ereleden

11. Rondvraag

12. SluitingPATEMPA: Build Your Musical Body
Van en met Bart Fermie

Patempa staat voor Practical Approach To Enhancing Musical Performance Abilities.
Het is voortgekomen uit de honderden ontmoetingen met duizenden dansers en musici, amateurs en masters tijdens mijn workshops met 2 tot 2400 deelnemers in een periode van meer dan 30 jaar.
Dankzij de input van de deelnemers heb ik een proactieve manier van muziek beleven en muziek bestuderen kunnen ontwerpen.

HET REPERTOIRE
Een unieke mix van oefeningen vormt het DNA van Patempa.
Het zingen van een bas- of een zanglijn terwijl je stapt en een ritme klapt, is een grote uitdaging.
Zo ook het samen zingen van meerstemmige koortjes, blazerslijnen en piano riffs.
Er wordt verder gewerkt aan het bevorderen van het muzikaal communiceren binnen de groep, improviseren, arrangeren en componeren, samen of solo.
We verkennen een ijzersterk repertoire met roots in Afrika en Europa zoals de blues, jazz, Cubaanse en Braziliaanse ritmes, van Bernstein en Brubeck tot de The Jackson 5 en Quincy Jones.
Met dit repertoire en deze manier van werken is het mogelijk om verbindingen hoorbaar te maken tussen bijvoorbeeld The Rolling Stones, de Mississippi blues, en de West-Afrikaanse Yoruba cultuur. Velen staan verbaasd van de ontdekkingen die op deze manier gedaan worden.
Met behulp van zelfgemaakte shakers, claves, cowbells en guïros verbinden we ons met muzikale parameters. Zo houden we ons brein scherp.


Hieronder een link naar een video demo met Helene Jank:
https://www.facebook.com/patempa/videos/1123837607679563/

Sinds een aantal jaren is Patempa onderdeel van het curriculum bij de Codarts Wereldmuziek Afdeling, Jazz Afdeling van het Conservatorium van Amsterdam, en de Docent Dans afdeling Van de Academie voor Theater en Dans. Patempa workshops zijn ook gegeven aan Artez muziekstudenten in Enschede en Arnhem, HKU studenten van het Conservatorium in Utrecht, tijdens EU Jam in Berlijn, Academie voor Muziek en Woord in Brussel, de jazz en pop afdeling van het Conservatorium van Maastricht, Scholen in de Kunst in Amersfoort, Geven en Van Doorn in Utrecht, Music Plus Academy in Hilversum en EuroVox 2018 in Den Haag.