Professionalisering

Professionalisering is een pakket van activiteiten die tot doel hebben de kennis en vaardigheden van ons als leden van een beroepsgroep (zangers en zangdocenten) te blijven ontwikkelen door met en van elkaar te leren. Door zich te blijven ontwikkelen laten de leden van de NVZ zien dat ze hun vak serieus nemen. Zie voor meer informatie over de professionalisering van musici deze pagina.

De NVZ helpt haar leden te professionaliseren door:

  • Het organiseren van workshops en 1x per jaar een symposium
  • Het initiëren van intervisiegroepen
  • Het 2x per jaar uitgeven van het vakblad Vocazine (voorheen Bulletin)
  • Het verzamelen van literatuur. Op deze pagina vind je indexen van alle oude uitgaves van ons vakblad en een literatuurlijst met oude en ook nieuwe boeken over zingen, interpretatie en zangonderwijs. De literatuurpagina is alleen beschikbaar voor leden.
  • In de regelmatig verschijnende Nieuwsbrieven delen we actuele zaken uit de beroepspraktijk zoals workshops van leden.
  • De NVZ zet zich als onderdeel van Kunsten ’92 en de Creatieve Coalitie in voor de positie van haar zingende en lesgevende leden binnen de creatieve sector. Daarom is lidmaatschap van de NVZ ook nuttig voor uitvoerende zangers.