SAMENWERKING

De NVZ valt onder de paraplu van EVTA, de internationale overkoepelende organisaties van alle verenigingen van zangdocenten.

Evta-be,  onze zusterorganisatie in Vlaanderen

NATS, National Association of Teachers of Singing (amerikaanse zuster organisatie)

NTB, vakbond voor musici

Kunstenbond, behartigt de belangen van mensen met creatieve beroepen

Platform voor Freelance musici, bundelt de krachten en komt op voor de rechten van freelance muzikanten. Het PVFM wil betere arbeidsvoorwaarden, sterkere solidariteit en een groter maatschappelijk draagvlak.

Stemplatform Je kunt hier terecht met vragen over je stem, over logopedische behandeling, over zangles, over KNO-onderzoek. En je kunt namen en adressen van ‘stemprofessionals’ vinden: ieder die je verder kan helpen bij je vragen.