Symposia

De functie van NVZ als platform voor deskundigheidsbevordering en netwerkvergroting krijgt het meest concreet gestalte in de jaarlijkse landelijke ontmoetingen in najaar en voorjaar.

Door middel van de jaarlijkse najaarssymposia proberen we belangrijke onderwerpen binnen het zangpedagogisch werk op de kaart te zetten, te onderzoeken, uit te diepen en te delen met collega’s. Het bestuur vraagt graag aan leden om onderwerpen die hen bezig houden of inspirerende deskundigen. Een aantal recente voorbeelden van thema’s van symposia zijn: ‘Psychologie van Zingen’, ‘Adem en Zang’, ‘De ouder wordende stem’ en dit jaar 2014 was het thema ‘Tekst en Klank’. De locatie wisselt steeds en is in één van de Nederlandse conservatoria.

In het voorjaar is er ook een ontmoeting voor de leden. Ieder jaar is er dan een workshop en/of lezing over een concreter of ‘smaller’ onderwerp, waar we ook graag actieve werkvormen gebruiken. Nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, de discussies op vorige symposia en vragen vanuit de leden inspireren ons daarbij. Tevens wordt tijd ingeruimd om de jaarlijkse algemene ledenvergadering te houden op deze dag. De locatie is meestal dezelfde, het Conservatorium in Utrecht.

PROGRAMMA VOORJAARSBIJEENKOMST 10 MAART 2018

Datum: 10 maart 2018
Locatie:
,

PROGRAMMA VOORJAARSBIJEENKOMST 10 MAART 2018
Locatie: Parnassos, Utrecht

10 uur Ontvangst met koffie
10.30 uur Warming-up door Anne Klare
11.00 uur Algemene ledenvergadering
13.00 uur Lunch
14.00 uur Workshop bipolaire ademtechniek
16.00 uur Afsluiting

Workshop door Anne Klare: ’Wanneer we muziek maken, worden onze stem en onze bewegingen steeds door onze ademhaling ondersteund en zijn daarmee nauw verweven. Er zijn veel verschillende opvattingen over hoe je moet adem halen. Deze ‘ademscholen’ zijn in veel opzichten met elkaar in overeenstemming, maar soms onderscheiden ze zich ook wezenlijk van elkaar. 
Ik presenteer in de cursus zowel de basisprincipes van het bipolaire ademwerk als de zeer effectieve gewrichtsoefeningen naar Erich Wilk. De deelnemers krijgen de gelegenheid om verschillende ademtypes te leren kennen en om de verschillen tussen deze ademtypes te voelen. 
Met eenvoudige bewegingen, stem- en ademhalingsoefeningen, die op speelse wijze, met veel plezier en zonder enige prestatiedruk uitgevoerd worden, wordt de natuurlijke functie van je stem versterkt.

Ik bied je mogelijkheden aan, om die verbinding met je ademhalingsritme en met je stem voor jezelf toegankelijk te maken, en om oude storende gewoontes bij het zingen en musiceren te leren herkennen en verbeteren.
 Een toegang tot meer gemak en moeiteloosheid is altijd een goede les. De oefeningen zijn er daarom op de mogelijkheid gericht, alle moeite en inspanning te vergeten en als het ware vanzelf alles goed te doen.’ 


Het programma 
- Herkennen en aanwenden van je eigen ademtype inademer en uitademer, 
   basiselementen van de ‘Terlussologie’ en ademhalingsleer van de violist Erich Wilk (Berlin)

- Gewrichtsoefeningen naar Erich Wilk in combinatie met adem, klank en stem 

- Stemoefeningen ingedeeld naar ademtype

- Gelegenheid voor vragen en discussie

Deelname aan de voorjaarsbijeenkomst is gratis (incl. lunch) voor leden van de NVZ en studenten van het Utrechts conservatorium.
Niet leden betalen € 35.00, studenten die geen lid zijn €25.00, inclusief lunch
Aanmelden : uiterlijk 7 maart 2018 via secretariaat@zangpedagogen.nl
Graag erbij vermelden of je lid bent en of je wel of geen gebruik maakt van de lunch.
Parnassos Cultuurcentrum is goed te bereiken met openbaar vervoer: bushaltes Schouwburg of Wittevrouwen. Voor wie met eigen vervoer komt is Parking Kruisstraat een goede optie.