Tarieven

Tarieven werkzaamheden zangers en zangdocenten 2020

1 oktober 2018

De NVZ onderschrijft de Fair Practice Code van Kunsten ’92 waarin geijverd wordt voor een redelijke vergoeding van geleverde diensten in de kunstsector. Door een richtlijn voor tarieven aan te geven hopen we bij te dragen aan een verbetering van het verdienvermogen van onze lesgevende en zingende leden. Zo laten we zien wat we waard zijn.

De NVZ zal binnen Kunsten ‘92 deelnemen aan dialoogsessies voor de Fair Practice Code, en zich samen met de Kunstenbond/Ntb, beijveren voor een behoorlijke betaling van haar leden. 

Zie voor de Fair Practice Code: Code
Zie voor de CAO Kunsteducatie: Cao kunsteducatie 2019

Zanglessen: 

NVZ Richtlijntarief voor privédocenten per uur €50,- bruto
Zangworkshops/groepslessen tot 30 personen per uur (exclusief reiskosten) €80,- bruto 

Zangers:

De richtlijn/minimum bruto tarieven van de Ntb zijn voor 2020: 

Koorzangers
  • Repetitie uurtarief €50
  • Repetitie van max. 3 uur €150
  • Concert €300

Voor verdere details zie de Ntb

• Kamerkoren
Zijn besprekingen over gaande. Info volgt later.

Solisten

• Per uitvoering incl. generale repetitie dag van uitvoering: €910
• Generale repetities van max. 3 uur: €195
• Toeslag per extra repetitie van max. 3 uur: €232

Dagoptredens pop/jazz/entertainment/wereldmuziek

• Dagoptreden €265
(minimum gagebedrag overeenkomstig de door Sena Performers, Buma Cultuur en NORMA gehanteerde minimum-gages)

Operette, opera, musical (niet gesubsidieerde gezelschappen)

• Orkestmusici/zangers/dansers €807,27
Bruto per vijfdaagse werkweek
• Orkestmusici/zangers/dansers €973,21
Bruto per zesdaagse werkweek

De bedragen zijn bruto; excl. reiskosten en btw.

Zie voor verdere informatie de Ntb.

Voor een sterkere onderhandelingspositie van musici in het algemeen en zangdocenten/zangers in het bijzonder raden we onze leden aan lid te worden van de Kunstenbond/Ntb.