Tarieven

Tarieven werkzaamheden zangers en zangdocenten 2021

maart 2021

De NVZ onderschrijft de Fair Practice Code van Kunsten ’92 waarin geijverd wordt voor een redelijke vergoeding van geleverde diensten in de kunstsector. Door een richtlijn voor tarieven aan te geven hopen we bij te dragen aan een verbetering van het verdienvermogen van onze lesgevende en zingende leden. Zo laten we zien wat we waard zijn.

De NVZ zal binnen Kunsten ‘92 deelnemen aan dialoogsessies voor de Fair Practice Code, en zich samen met de Kunstenbond/Ntb, beijveren voor een behoorlijke betaling van haar leden. 

Klik hier voor de Fair Practice Code

Zie voor de CAO Kunsteducatie: Cao kunsteducatie 2023

Zanglessen: 

NVZ Richtlijntarief voor privédocenten per uur €53,- bruto
Zangworkshops/groepslessen tot 30 personen per uur (exclusief reiskosten) €83,- bruto
Muziekeducatieprojecten per uur met een minimum van 3 uur €58,-

Zangers:

De richtlijn/minimum bruto tarieven van de Ntb zijn voor 2021: 

Koorzangers
  • Repetitie voor kleinere koren en ensembles: uurtarief €51
  • Repetitie van max. 3 uur: €152
  • Concert: €304

Voor verdere details zie de Ntb

Solisten

• Per uitvoering incl. generale repetitie dag van uitvoering: €923
• Generale repetities van max. 3 uur: €198
• Toeslag per extra repetitie van max. 3 uur: €232

Dagoptredens pop/jazz/entertainment/wereldmuziek

• Dagoptreden €265
(minimum gagebedrag overeenkomstig de door Sena Performers, Buma Cultuur en NORMA gehanteerde minimum-gages)

Operette, opera, musical (niet gesubsidieerde gezelschappen)

Voorstelling €304
Repetitie van max 3 uur: €152

Kamermuziek: 

Concert €461

Dagoptredens pop/jazz/entertainment/wereldmuziek

Dagoptreden €265
(minimum gagebedrag overeenkomstig de door Sena Performers, Buma Cultuur en NORMA gehanteerde minimum-gages)

Studenten die hetzelfde werk doen als de professionals krijgen hetzelfde betaald. 

Alle bedragen zijn bruto exclusief reis en verblijfkosten.

Zie voor verdere informatie de Ntb.

Voor een sterkere onderhandelingspositie van musici in het algemeen en zangdocenten/zangers in het bijzonder raden we onze leden aan lid te worden van de Kunstenbond/Ntb.