Tarieven

Tarieven werkzaamheden zangers en zangdocenten 2024

april 2024

De NVZ onderschrijft de Fair Practice Code van Kunsten ’92 waarin geijverd wordt voor een redelijke vergoeding van geleverde diensten in de kunstsector. Door een richtlijn voor tarieven aan te geven hopen we bij te dragen aan een verbetering van het verdienvermogen van onze lesgevende en zingende leden. Zo laten we zien wat we waard zijn.

De NVZ zal binnen Kunsten ‘92 deelnemen aan dialoogsessies voor de Fair Practice Code, en zich samen met de Kunstenbond/Ntb, beijveren voor een behoorlijke betaling van haar leden. 

Klik hier voor de Fair Practice Code

Zie voor de CAO Kunsteducatie: Cao kunsteducatie 2023

Vakbond voor Musici, Tarieven en Salarissen 2024:
Muziekwereld-2024_nr.1_tarieven.pdf

Zanglessen: 

– NVZ Richtlijntarief voor privédocenten per uur €60,- (bruto)
– Muziekeducatieprojecten per uur met een minimum van 3 uur €66,-
– Uurtarief zelfstandige dirigenten: €87

Zangers:

De richtlijn/minimum bruto tarieven van de Ntb zijn voor 2024: 

Koorzangers

– Repetitie voor kleinere koren en ensembles: uurtarief €58
– Repetitie van max. 3 uur: €174
– Concert: €348

Voor verdere details zie de Ntb

Solisten

Operasolisten bij kleinere gezelschappen
– Uurtarief € 78
– Repetitie van max. 3 uur € 231
– Voorstelling € 616

Solisten overig 
– Voorstelling € 1080
– (generale) repetities van max. 3 uur € 231

Dagoptredens pop/jazz/wereldmuziek/entertainment/wereldmuziek

-Dagoptreden €320
(minimum gagebedrag overeenkomstig de door Sena Performers, Buma Cultuur en NORMA gehanteerde minimum-gages, een dagoptreden omvat een optreden van max. 2×60 minuten)

Operette, opera, musical (niet gesubsidieerde gezelschappen)

– Voorstelling €361
– Repetitie van max 3 uur: €180

Kamermuziek: 

– Concert €526
(Een dagoptreden omvat een optreden van maximaal 2 x 60 minuten.)

Studenten die hetzelfde werk doen als de professionals krijgen hetzelfde betaald. 

Alle bedragen zijn bruto exclusief reis en verblijfkosten.

Zie voor verdere informatie de Ntb.

Voor een sterkere onderhandelingspositie van musici in het algemeen en zangdocenten/zangers in het bijzonder raden we onze leden aan lid te worden van de Kunstenbond/Ntb.