Waarom lid worden

De voordelen van het lidmaatschap

Lid zijn van de NVZ heeft de volgende voordelen:

 • Je krijgt tweemaal per jaar gratis het NVZ-vakblad Vocazine (voorheen Bulletin) met daarin artikelen over de ontwikkelingen op ons vakgebied in binnen- en buitenland
 • Je kunt drie keer  per jaar aan interessante workshops deelnemen en tijdens het jaarlijkse symposium zijn er meerdere workshops en lezingen over een specifiek thema
 • Er is de mogelijkheid tot uitbreiden van je eigen leerlingenbestand dankzij het zoeksysteem op deze website
 • Je wordt gestimuleerd tot na- en bijscholing (‘permanente educatie’ of ‘life long learning’)
 • Je kunt gratis deelnemen aan intervisiegroepen, die verspreid zijn door het hele land
 • Je hebt toegang tot de pagina Literatuur, met boeken en (wetenschappelijke) artikelen over zangonderwijs en zingen in het algemeen.

 

Voor het merendeel bestaat het ledenbestand uit beroepsmatig actieve zangdocenten, in bezit van een erkend vakdiploma.

Er zijn twee soorten lidmaatschap van de vereniging: werkende leden en studentleden.

Het lidmaatschap kost E 50,-. Het lidmaatschap is voor de gepassioneerde zangdocent maar ook voor iedereen die uit interesse in zang- en stempedagogiek of vanuit een verwante beroepsgroep de vereniging steunen in haar doelstelling. Voor zangpedagogen in opleiding is er het Studentenlidmaatschap. Een Studentenlidmaatschap kost E 30,- en kan maximaal 6 jaar duren.

De NVZ hanteert het volgende classificatiesysteem:

 1. Conservatoriumdocenten (hoofdvak-bijvak-methodiek) zang
 2. Docenten met een diploma zang van een Nederlandse conservatoriumopleiding, NVAO geaccrediteerd, of een gelijksoortige buitenlandse opleiding. Schumann akademie t/m schooljaar 2017. 
 3. Docenten met een conservatoriumdiploma van een ander vak (kerkmuziek/schoolmuziek), met als hoofdbijvak zang. NVAO geaccrediteerd. 
 4. Docenten met een EVT, CVT, UVS, Lichtenberger diploma van het hoogste niveau (certified teacher).
 5. Overige docenten en vrienden

 

Met deze classificatie erkent de NVZ de zwaarte en het belang van een conservatoriumopleiding, maar geven we ook ruimte voor collega’s die via een andere weg in het vak van zangdocent terecht zijn gekomen. De classificatie is zichtbaar op het persoonlijke profiel van de leden in het register. In dat profiel vind je verder de specialisatie en overige informatie van de docent

De NVZ blijft het ledenbeleid tegen de achtergrond van een dynamisch werkveld steeds tegen het licht houden. 

 

Alle contributies vinden per automatische incasso plaats. Dit is omdat alle taken binnen de NVZ worden vervuld door onze eigen leden die dit werk vrijwillig en naast hun baan belangeloos doen voor de vereniging. We hopen op je begrip.