Wat doet NVZ

De Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ) is de beroepsvereniging voor (bevoegde) zangdocenten in Nederland. 

De NVZ werd in 2002 opgericht als voortzetting van het ‘Genootschap van zangleraren’ dat in 1986 opgericht werd door Margreet Witsen Elias, Cilly Dorhout, Ank Reinders, Cora Canne Meijer, Maria Rondèl en Pieter van den Berg. Hun doelstelling was contact stimuleren tussen zangdocenten, met elkaar praten over het vak en kennis uitwisselen.

De NVZ is inmiddels een bloeiende beroepsvereniging die de Nederlandse zangdocenten van alle genres (Klassiek/pop/jazz/musical) de mogelijkheid biedt van en met elkaar te leren.

Doelstelling & Activiteiten

NVZ is dé beroepsvereniging in Nederland waar zangprofessionals van alle technieken en genres met elkaar in verbinding komen en waar zij met én van elkaar kunnen leren.

De NVZ verbindt, stimuleert, informeert en initieert, organiseert en faciliteert events en (persoonlijke) ontwikkeling in het vakgebied.

Door de NVZ laten we onze stem horen, houden we contact met onze collega’s en verbreden we onze horizon door het uitwisselen van ideeën en ervaringen. De NVZ is een praktische organisatie die haar leden stimuleert zich te blijven ontwikkelen met als doel ons allen te helpen een goed zangpedagoog te zijn.

Ze doet dat door haar leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het vakgebied door middel van:

 • een tweemaal jaarlijkse uitgave van het vakblad ‘Vocazine’ (voorheen ‘Bulletin’) met daarin artikelen over de ontwikkelingen op ons vakgebied in binnen- en buitenland
 • de organisatie van een jaarlijks symposium rond een relevant thema met specialisten
 • de organisatie van een jaarlijkse ledenvergadering met workshop
 • het stimuleren van na- en bijscholing (‘permanente educatie’ of ‘life long learning’)
 • het organiseren van intervisiegroepen
 • het formuleren van een beroepscode
 • het bijhouden van een website met nieuws op diverse vlakken van ons vakgebied
 • het stimuleren van onderzoek op diverse vlakken van ons vakgebied
 • contact te houden met internationale koepel- en zusterorganisaties
 • literatuurlijst die steeds actueel wordt gehouden (achter de ledenknop)
 • de AVG-handleiding om je website AVG-proof te maken (ook achter de ledenknop)

 

Meer over het ontstaan van de vereniging vindt u in het Bulletin van oktober 2011.

Wat houdt de NVZ nog meer in?

Door lid te worden van de beroepsvereniging laat je zien dat je je beroep, je vak serieus neemt.  Op de website van de NVZ is een register  waar (gediplomeerde) zangdocenten te vinden zijn voor mensen die een zangdocent zoeken. Ze kunnen daar een zangdocent vinden die zijn/haar vak serieus neemt en up to date houdt. Op de website staat onze beroepscode waarin we duidelijk maken hoe serieus we ons vak zien en ons daar ook naar gedragen. De leden van de NVZ worden geacht zich te houden aan deze beroepscode die door de koepelorganisatie EVTA is opgesteld.

Daarnaast zet de NVZ zich op verschillende niveau’s in voor samenwerking met zangcollega’s in de rest van Europa (EVTA) en Amerika (NATS), en voor samenwerking met andere beroepsverenigingen van musici in Nederland. De NVZ is aangesloten bij Kunsten ’92 en de Creatieve Coalitie waarin we ons gezamenlijk inzetten voor behoorlijke beloning van kunstenaars en musici in het algemeen, en onze leden in het bijzonder. Daarom hebben we ook de tarievenrichtlijn van de Kunstenbond overgenomen.

In een tijd waarin kunst en cultuur als ‘hobby’ worden weggezet (met vaak dien overeenkomstige lage betaling), maken we ons sterk voor een vak dat erkenning en beloning verdient vanwege de expertise die de professionals door een jarenlange opleiding en voortdurende studie en scholing hebben opgedaan.

In een beroepsvereniging laat je zien wat je waard bent en wordt je ondersteund bij het uitoefenen van je vak.